Przejdź do treści

Stanowisko MAC w sprawie trybu realizacji inwestycji RSS

Data: 2013-09-26 15:40:50

W związku z pojawiającymi się sygnałami odnośnie różnej interpretacji zapisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675 z późn. zm.) w zakresie trybu realizacji inwestycji polegających na budowie regionalnej sieci szerokopasmowej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wypracowało, we współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, stanowisko potwierdzające możliwość wyboru przez inwestora trybu Megaustawy (tryb specustawowy), najczęściej wymagający złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, lub też realizacji inwestycji w tzw. tradycyjnym trybie, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stanowisko MAC

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie