Przejdź do treści

Memorandum - grupy robocze

Data: 2014-12-15 11:07:00

Grupy robocze Memorandum

W ramach Memorandum działają grupy robocze:

  • ds. finansowania projektów szerokopasmowych – Przewodniczący grupy: Piotr Marciniak; Wiceprzewodniczący grupy: Dominik Kopera, dominik.kopera@mac.gov.pl, tel. 22 245-58-10
  • ds. popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu – Przewodniczący grupy: Krzysztof Heller; Wiceprzewodnicząca grupy: Magdalena Nowak, magdalena.nowak@mac.gov.pl, tel. 22 245-57-27
  • ds. inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, w tym na obszarach słabo zaludnionych – Przewodnicząca grupy: Anna Streżyńska; Wiceprzewodniczący grupy: Grzegorz Czwordon, grzegorz.czwordon@mac.gov.pl, tel. 22 245-57-81
  • ds. procesów i barier inwestycyjnych – Przewodniczący grupy: Eugeniusz Gaca; Wiceprzewodnicząca grupy: Joanna Bąkowska, joanna.bakowska@mac.gov.pl, tel. 22 245-57-15
  • ds. określenia zasad dostępu do sieci i infrastruktury współfinansowanych ze środków publicznych – Przewodnicząca grupy: Marzena Śliz; Wiceprzewodnicząca grupy: Joanna Bąkowska, joanna.bakowska@mac.gov.pl, tel. 22 245-57-15

W związku z powyższym proszę o kierowanie korespondencji dot. poszczególnych grup do odpowiednich wiceprzewodniczących. Zespoły te wypracowują rekomendacje, które mają istotny wpływ  m.in. na kształt nowych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, a także na likwidację barier administracyjnych i prawnych przy inwestycjach telekomunikacyjnych.

Za kwestie związane z Komitetem Sterującym Memorandum odpowiedzialny jest  Aleksander Sołtysik, aleksander.soltysik@mac.gov.pl, tel. 22 245-57-96.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:
Jesteś pierwszym, który to przeczytał

przeczytaj_tresc_ponownie