Posiedzenie Komitetu Sterującego Memorandum

Spotkanie Komitetu Sterującego Memorandum


Spotkanie Komitetu Sterującego Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych odbyło się 25 listopada br. Głównym celem spotkania było omówienie optymalnych rozwiązań związanych z efektywną realizacją projektów szerokopasmowych w kolejnej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zaprezentował informację dotyczącą doświadczeń krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania napowietrzenej infrastruktury energetycznej dla celów inwestycji telekomunikacyjnych. W dalszej części spotkania Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił szczegółową informację na temat postępowań w ramach art. 30 i 33 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a Główny Urząd Geodezji i Kartografii informację na temat postępów cyfryzacji map w Polsce. Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Ernst&Young oraz kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka zaprezentowali wstępne założenia do wyznaczania obszarów do interwencji publicznej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 – w ramach ekspertyzy przygotowywanej na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na potrzeby realizacji I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania.

1. Prezentacja MAC

2. Prezentacja UKE

3. Prezentacja GUGiK

4. Prezentacja E&Y i DZP

Uczestnicy posiedzenia zostali poproszeni o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanych rozwiązań, dotyczących wyznaczania obszarów do interwencji publicznej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji otrzymało wnioskowane uwagi od Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej oraz Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej