Memorandum - grupy robocze

Grupy robocze Memorandum


W ramach Memorandum działają grupy robocze:

W związku z powyższym proszę o kierowanie korespondencji dot. poszczególnych grup do odpowiednich wiceprzewodniczących. Zespoły te wypracowują rekomendacje, które mają istotny wpływ m.in. na kształt nowych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, a także na likwidację barier administracyjnych i prawnych przy inwestycjach telekomunikacyjnych.

Za kwestie związane z Komitetem Sterującym Memorandum odpowiedzialny jest Aleksander Sołtysik, aleksander.soltysik@mac.gov.pl, tel. 22 245-57-96.