Czym jest Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych?

Czym jest Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych?

Inicjatywą, która w najbliższej perspektywie będzie wpływać na możliwości rozwoju rynku telekomunikacyjnego, a szczególnie stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego dla działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest zainicjowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.


Wypracowane w jego ramach rozwiązania mają usprawnić działania Ministerstwa. Ich efektem mają być też rekomendacje, które miałyby przyspieszyć rozwój Internetu szerokopasmowego w Polsce.

Memorandum jest otwartym porozumieniem między administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego, którego celem jest współdziałanie w zakresie wypracowania właściwego i przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego, a także stworzenia platformy współpracy i konsultacji w zakresie inicjatyw związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz społeczeństwa informacyjnego.

Memorandum skupia już dużą część podmiotów obecnych na polskim rynku telekomunikacyjnym, w tym: samorządów wojewódzkich, organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych, krajowych i międzynarodowych dostawców rozwiązań sprzętowych, a także samych operatorów poczynając od największych graczy rynkowych do podmiotów działających jedynie na rynkach lokalnych. Zróżnicowana struktura sygnatariuszy będzie działać na korzyść wypracowywanych rozwiązań, które będąc wynikiem konsensusu wszystkich zainteresowanych środowisk będą mogły być sprawnie i szybko wdrażane.

Nadając inicjatywie wymiar realnej współpracy powołane zostały następujące grupy robocze
w ramach, których rozpoczęto już prace nad konkretnymi rozwiązaniami:

ds. finansowania projektów szerokopasmowych

ds. popytu na szerokopasmowy dostęp do Internetu

ds. inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, w tym na obszarach słabo zaludnionych

ds. procesów i barier inwestycyjnych.

ds. określenia zasad dostępu do sieci i infrastruktury finansowanych ze środków publicznych

Serdecznie zapraszamy do wspólnej pracy nad poprawieniem warunków na polskim rynku telekomunikacyjnym.