Przejdź do treści

Memorandum

Spotkanie Komitetu Sterującego Memorandum

Spotkanie Komitetu Sterującego Memorandum

24 maja 2013 r. w siedzibie MAC odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Memorandum

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania.

Harmonogram Narodowego Planu Szerokopasmowego

Rozporządzenie ws. redukcji kosztów

Stanowisko Rządu

Oferta ramowa

czytaj: Spotkanie Komitetu Sterującego Memorandum

Posiedzenie Komitetu Sterującego - 4.10.13r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego - 4.10.13r.

W dniu 4 października 2013 r. w siedziebie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Memorandum. Poniżej przedstawiamy agendę posiedzenia.

Agenda

Prezentacje przedstawione na spotkaniu.

Eksepertyza w sprawie realizacji celów EAC Infostrategia

Jakość sieci telekomunikacyjnych  ELMAT

Program Operacyjny Polska Cyfrowa  MAC

Zmiany prawne w zakresie geodezji GUGiK

 

Jednocześnie informujemy, iż projekt Narodowego Planu Szerokopasmowage został w dniu 3 października br. przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i w dniu 4 października został przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów.

Narodowy Plan Szerokopasmowy

czytaj: Posiedzenie Komitetu Sterującego - 4.10.13r.

Aktualnosci

Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

6 listopada minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i po trzymiesięcznym vacatio legis przepisy wejdzie w życie.

czytaj: Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Zamieszczamy kolejną wersję Narodowego Planu Szerokopasmoego, która jest przedmiotem obrad Komitetu ds. Europejskich.

NPS- 23 maja

czytaj: Narodowy Plan Szerokopasmowy

przeczytaj_tresc_ponownie