Przejdź do treści

Memorandum

Jak przystąpić do Memorandum?

Jak przystąpić do Memorandum?

Przystąpienie jest bardzo proste i wymaga tylko kilku kroków. Poniżej znajdą Państwo dokładny schemat:

czytaj: Jak przystąpić do Memorandum?

Sygnatariusze Memorandum

Sygnatariusze Memorandum

Do współpracy w ramach Memorandum zapraszam szczególnie samorządy wojewódzkie i przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainteresowanych rozwojem sieci telekomunikacyjnych w Polsce. Memorandum jest formułą otwartą dla wszystkich, którym zależy na stworzeniu przyjaznych warunków dla inwestowania w telekomunikację. Nie ma tu też znaczenia czy obsługują Państwo 100 czy 100 000 abonentów.

czytaj: Sygnatariusze Memorandum

Pierwsze rekomendacje Komitetu Sterującego szerokopasmowego Memorandum przyjęte

Pierwsze rekomendacje Komitetu Sterującego szerokopasmowego Memorandum przyjęte

W dniu 26 września 2012 r. na swoim trzecim posiedzeniu Komitet Sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, przekazał jego Inicjatorowi (MAC) pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych.

czytaj: Pierwsze rekomendacje Komitetu Sterującego szerokopasmowego Memorandum przyjęte

Aktualnosci

Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

6 listopada minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i po trzymiesięcznym vacatio legis przepisy wejdzie w życie.

czytaj: Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Zamieszczamy kolejną wersję Narodowego Planu Szerokopasmoego, która jest przedmiotem obrad Komitetu ds. Europejskich.

NPS- 23 maja

czytaj: Narodowy Plan Szerokopasmowy

przeczytaj_tresc_ponownie