Przejdź do treści

Samorządowcy, firmy i MAC razem o szerokopasmowym internecie

Data: 2012-06-15 11:03:45

Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni razem z przedstawicielami samorządów, telekomunikacyjnych izb gospodarczych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców telekomunikacyjnych podpisali w środę Memorandum o współpracy na rzecz budowy i rozwoju sieci szerokopasmowychMinister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni razem z przedstawicielami samorządów, telekomunikacyjnych izb gospodarczych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców telekomunikacyjnych podpisali w środę Memorandum o współpracy na rzecz budowy i rozwoju sieci szerokopasmowych .

To otwarte porozumienie między administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Można do niego przystąpić przesyłając wypełniony załącznik – oświadczenie. Zdaniem szefa MAC Michała Boniego dzięki memorandum wspólnie bierzemy odpowiedzialność za przedsięwzięcia inwestycyjne mające pomóc polskiej gospodarce. Jeśli bowiem nie będzie w Polsce dostępu do szerokopasmowego internetu, to gospodarka będzie rozwijała się wolniej. Tylko zas efektywna i skuteczna współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi są w stanie doprowadzić do tego, że Polska osiągnie cele, które wszyscy Europejczycy zapisali sobie w Europejskiej Agendzie Cyfrowej.

 Agenda to plan rozwoju sektora ICT i telekomunikacji w Unii Europejskiej do roku 2020 r. Zakłada, że:

  • do roku 2013 wszyscy w Unii będą mieli szerokopasmowy dostęp do Internetu
  • do roku 2020 – dostęp do łączy o dużo większej prędkości transmisji danych (30 Mb/s i więcej), a 50 proc. europejskich gospodarstw domowych – dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s.

Sygnatariusze memorandum chcą wspólnie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce i dążyć do wzrostu kompetencji cyfrowych obywateli RP. Wspólnie będą określać zadania dotyczące planowania oraz realizacji inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Ustanowią też komitet wykonawczy, w którym będą dążyć do realizacji postanowień i celów memorandum.

„Wykluczenie cyfrowe będzie powodowało większe zróżnicowanie, niż to, jakie powodują między ludźmi różnice w dochodach. Jeśli chcemy być krajem, który buduje przewagi konkurencyjne, to inwestycje w ten obszar są kluczowe” – zaznaczył Boni.

Jak dodał, inwestycje te nie są tanie. „Ale memorandum stwarza okazję, żeby w przejrzysty sposób różne strony, administracja rządowa, administracja samorządowa, ci, którzy oferują usługi teleinformatyczne, ci, którzy są producentami, ze sobą współpracowali. Myślę, że efekt w ramach takiego partnerstwa publiczno-prywatnego będzie bardzo pozytywny” – zaznaczył.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Gaj powiedziała dziennikarzom, że memorandum jest zwieńczeniem dwuletnich prac Okrągłego Stołu Szerokopasmowego. „Brakowało nam takiej platformy, gdzie mogliby spotykać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i rząd. W efekcie tych prac powstało to memorandum, które wyraża wolę rządu, samorządu i przedsiębiorców, że chcemy realizować cele Europejskiej Agendy Cyfrowej” – zaznaczyła.

Okrągły Stół Szerokopasmowy to inicjatywa, która narodziła się w resorcie infrastruktury w poprzednim rządzie Donalda Tuska. Podczas spotkań przedstawicieli rządu, urzędów, i firm debatowano o kwestiach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sygnatariusze Memorandum ustanowią Komitet Wykonawczy, który dążyć będzie do realizacji postanowień celów memorandum. Komitet Wykonawczy, przy pomocy doradców wskazanych przez Inicjatora i Sygnatariuszy Memorandum, opracuje Rekomendacje.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie