Przejdź do treści

Posiedzenie grupy roboczej ds. inwestycji

Data: 2015-02-25 12:38:00

Posiedzenie grupy roboczej ds. inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych w tym na obszarach słabo zaludnionych

W dniu 12 marca br. o godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbędzie się posiedzenie grupy roboczej ds. inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych w tym na obszarach słabo zaludnionych w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy
i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych. 

Głównymi tematami spotkania będą:

1. Informacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na temat działań systemowych
i legislacyjnych, mających na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe.

2. Dyskusja nad warunkami potrzebnymi do budowy sieci lokalnych w obszarach białych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

3. Założenia i harmonogram pierwszego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (I oś priorytetowa).

4. Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektornicznej.

 

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie