Przejdź do treści

Poradnik dla zarządców dróg

Data: 2015-08-06 11:12:00

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym - Poradnik dla zarządców dróg

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu opracowało Poradnik dla zarządców dróg pn. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w prasie drogowym. Jego celem jest przybliżenie problematyki lokalizacji sieci telekomunikacyjnych w pasie drogowym, w szczególności uwarunkowań prawnych lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej, kanalizacji kablowej i kanałów technologicznych zarówno w terenie zabudowy jak i poza terenem zabudowy. W poradniku MAC przedstawia również rekomendacje w zakresie dobrych praktyk obliczania opłat za udostępnianie kanałów technologicznych. Warto podkreślić, że poradnik uwzględnia nowy stan prawny związany z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

, wydruk, pdf , Prześlij znajomym

Wyślij autorowi swoje uwagi

Treść uwag:

przeczytaj_tresc_ponownie