Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu w ramach Działania II.1 PO RPW „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”


Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-promocyjnym poświęconemu naborowi wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym do Działania II.1 PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 r. w godz. 11.00 – 14.00 w Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83 w Warszawie, sala 030.

10.30-11.00 rejestracja uczestników

11.00-11.10 powitanie gości i wprowadzenie do projektu

11.10-13.00 omówienie zasad aplikowania o środki w konkursie na budowę „ostatniej mili” w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

13.00-14.00 sesja pytań i odpowiedzi

Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy także o delegowanie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa.

http://porpw.parp.gov.pl/index/index/2393