Narodowy Plan Szerokopasmowy

Zamieszczamy kolejną wersję Narodowego Planu Szerokopasmoego, która jest przedmiotem obrad Komitetu ds. Europejskich.

NPS- 23 maja