Przejdź do treści

Aktualnosci

Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne na temat zapotrzebowania na szybki internet dobrej jakości po 2020 roku.

czytaj: Konsultacje publiczne

Poradnik dla zarządców dróg

Poradnik dla zarządców dróg

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym - Poradnik dla zarządców dróg

czytaj: Poradnik dla zarządców dróg

Posiedzenie grupy roboczej ds. inwestycji

Posiedzenie grupy roboczej ds. inwestycji

Posiedzenie grupy roboczej ds. inwestycji i zapewnienia dostępu do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych w tym na obszarach słabo zaludnionych

czytaj: Posiedzenie grupy roboczej ds. inwestycji

Pierwsze rekomendacje Komitetu Sterującego szerokopasmowego Memorandum przyjęte

Pierwsze rekomendacje Komitetu Sterującego szerokopasmowego Memorandum przyjęte

W dniu 26 września 2012 r. na swoim trzecim posiedzeniu Komitet Sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, przekazał jego Inicjatorowi (MAC) pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych.

czytaj: Pierwsze rekomendacje Komitetu Sterującego szerokopasmowego Memorandum przyjęte

Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

6 listopada minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i po trzymiesięcznym vacatio legis przepisy wejdzie w życie.

czytaj: Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

przeczytaj_tresc_ponownie