Przejdź do treści

Memorandum

Dostęp do forum Memorandum

Dostęp do forum Memorandum

Miło nam poinfomować, iż wraz z nowym portalem uruchomiliśmy forum dla sygnatariuszy Memorandum, na którym będziemy informować Państwa o konsultacjach dokumentów, kolejnych spotkaniach, kwestiach organizacyjnych, a także udostępnimy przestrzeń do dyskusji na wszelkie tematy związane z rozwojem infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

czytaj: Dostęp do forum Memorandum

Czym jest Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych?

Czym jest Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych?

Inicjatywą, która w najbliższej perspektywie będzie wpływać na możliwości rozwoju rynku telekomunikacyjnego, a szczególnie stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego dla działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest zainicjowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.

czytaj: Czym jest Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych?

Aktualnosci

Posiedzenie Komitetu Sterującego - 4.10.13r.

Posiedzenie Komitetu Sterującego - 4.10.13r.

W dniu 4 października 2013 r. w siedziebie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Memorandum. Poniżej przedstawiamy agendę posiedzenia.

Agenda

Prezentacje przedstawione na spotkaniu.

Eksepertyza w sprawie realizacji celów EAC Infostrategia

Jakość sieci telekomunikacyjnych  ELMAT

Program Operacyjny Polska Cyfrowa  MAC

Zmiany prawne w zakresie geodezji GUGiK

 

Jednocześnie informujemy, iż projekt Narodowego Planu Szerokopasmowage został w dniu 3 października br. przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i w dniu 4 października został przekazany na Komitet Stały Rady Ministrów.

Narodowy Plan Szerokopasmowy

czytaj: Posiedzenie Komitetu Sterującego - 4.10.13r.

Narodowy Plan Szerokopasmowy zatwierdzony przez Komitet Rady Ministrów

Narodowy Plan Szerokopasmowy zatwierdzony przez Komitet Rady Ministrów

Projekt Narodowego Planu Szerokopasmowego został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów. Jest to jeden z finalnych etapów procesu przygotowania strategii rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu w Polsce do końca 2020 r.

NPS jest programem rozwoju, którego celem będzie przede wszystkim wyrównanie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie kraju. Planuje się, że w efekcie wdrożenia Narodowego Planu dostęp do bardzo szybkich usług szerokopasmowych uzyska ponad 16 mln Polaków.

TEKST NPS

czytaj: Narodowy Plan Szerokopasmowy zatwierdzony przez Komitet Rady Ministrów

przeczytaj_tresc_ponownie