Przejdź do treści

Memorandum

Dostęp do forum Memorandum

Dostęp do forum Memorandum

Miło nam poinfomować, iż wraz z nowym portalem uruchomiliśmy forum dla sygnatariuszy Memorandum, na którym będziemy informować Państwa o konsultacjach dokumentów, kolejnych spotkaniach, kwestiach organizacyjnych, a także udostępnimy przestrzeń do dyskusji na wszelkie tematy związane z rozwojem infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

czytaj: Dostęp do forum Memorandum

Czym jest Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych?

Czym jest Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych?

Inicjatywą, która w najbliższej perspektywie będzie wpływać na możliwości rozwoju rynku telekomunikacyjnego, a szczególnie stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego dla działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest zainicjowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.

czytaj: Czym jest Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych?

Aktualnosci

Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

6 listopada minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw i po trzymiesięcznym vacatio legis przepisy wejdzie w życie.

czytaj: Rozporządzenie w sprawie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych podpisane

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Zamieszczamy kolejną wersję Narodowego Planu Szerokopasmoego, która jest przedmiotem obrad Komitetu ds. Europejskich.

NPS- 23 maja

czytaj: Narodowy Plan Szerokopasmowy

przeczytaj_tresc_ponownie